ZAREJESTRUJ TWOJE URZĄDZENIA
W AKCJI I ODBIERZ 200 PLN ZA KAŻDĄ
PROMOCYJNĄ PARĘ

RAZEM NAWET
DO 600 ZŁ

 

PARTNERZY AKCJI:

Dziękujemy za zakup kasy
z terminalem PayTel.
Po wypełnieniu formularza otrzymasz mail z linkiem do potwierdzenia. Po Twoim potwierdzeniu przystąpimy do weryfikacji, która potrwa maksymalnie 30 dni. Możesz podglądnąć Twoją rejestrację i jej status klikając w link w mailu.

Dane Firmy / Uczestnika Akcji:

Dane osoby dokonującej zgłoszenia:

Moja para promocyjna nr 1

Dane urządzenia fiskalnego:

Numer tworzy zwykle ciąg 3 liter i 10 cyfr. Znajdziesz go w KSIĄŻCE KASY lub na samym dole wydrukowanego paragonu obok znaku

Dane terminala PayTel:

Numer ten znajdziesz na naklejce na Twoim terminalu lub każdym wydruku z terminala (?)

Dane sprzedawcy / serwisu urządzenia fiskalnego:

Moja para promocyjna nr 2

Dane urządzenia fiskalnego:

Numer tworzy zwykle ciąg 3 liter i 10 cyfr. Znajdziesz go w KSIĄŻCE KASY lub na samym dole wydrukowanego paragonu obok znaku

Dane terminala PayTel:

Numer ten znajdziesz na naklejce na Twoim terminalu

Dane sprzedawcy / serwisu urządzenia fiskalnego:

Moja para promocyjna nr 3

Dane urządzenia fiskalnego:

Numer tworzy zwykle ciąg 3 liter i 10 cyfr. Znajdziesz go w KSIĄŻCE KASY lub na samym dole wydrukowanego paragonu obok znaku

Dane terminala PayTel:

Numer ten znajdziesz na naklejce na Twoim terminalu

Dane sprzedawcy / serwisu urządzenia fiskalnego:

*Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Akcji „Kasa za terminale” i akceptuję jego zapisy.

*Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentowania mojej firmy i występowania w jej imieniu, a wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z prawem. Rozumiem, że podanie nieprawdziwych danych może być traktowane jako próba oszustwa i podlega odpowiedzialności karnej z art. 286 kodeksu karnego.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w formularzu, w celu zakwalifikowania mojego zgłoszenia do uczestnictwa w programie Kasa za Terminale i weryfikacji spełnienia wymogów określonych w Regulaminie oraz wykonania przez Organizatora Promocji przelewu Premii na wskazane przeze mnie konto.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez COMP SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116 oraz przez spółki należące do grupy kapitałowej COMP. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE" (dalej jako "RODO") oraz w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116.

WIĘCEJ >
Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- niezbędnym do obsługi złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia oraz realizacji innych obowiązków Organizatora Promocji określonych z Regulaminie.
- ile udzielono takiej zgody, także w celu przesłania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Organizatora Promocji.

Podanie danych osobowych przez Panią / Pana jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji składanego zgłoszenia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)*, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowy sposób przetwarzania danych osobowych określony jest w Polityce Prywatności oraz Zasadach Przetwarzania Danych, dostępnych pod adresem: hhttps://www.kasazaterminale.pl/polityka-prywatnosci

Trwa sprawdzanie danych.
NIE WYŁĄCZAJ TEJ STRONY.